دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده محمدرضا حسین زاده بازرگانی)

مصلوب

من صلیب کفرِ خویش را به دوش می‌کشم ولی جاده‌ها جاده‌های شهر جاده‌های بی‌گناه شهر چیست جرمشان که روز و شب گام‌های خسته‌ی مرا به دوش می‌کشند؟   « محمدرضا حسین زاده بازرگانی »
صدا در گلو یخ زده‌ست

شعری از محمدرضا حسين زاده بازرگانى برای کودک دوازده ساله فلسطینی که در شهر حلب سوریه توسط داعش سر بریده شد

جستجو