دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده محمد شکری فرد)

دشمن سقوط «سلسله» را برنتافته است

به بی بصیرتان دشمن سقوط «سلسله» را بر نتافته است ختم به خیر غائله را بر نتافته است همچون سگی که قافله را بر نتافته است از لحظه ای که شور حسینی بلند شد از هر مناره بانگ خمینی بلند شد جنگی که در گرفت پیاپی ادامه یافت وعده وعید سل...
برنگردی دلم از فاصله ها می شکند

بر نگردی دلم از فاصله ها می شکند کاسه ی صبر سر حوصله ها می شکند قسمت این است بدون تو به جایی نرسم زیر پایم گسل زلزله ها می شکند زلف آشفته کنی شهر به هم می ریزد عهد بین همه ی سلسله ها می شکند منم آن یوسف دلتنگ که بغضش چندی ست با صدای جرس ...

جستجو

فهرست شاعران

movahed (1)احسان نرگسی رضاپور (1)احمد کریمی لیچائی (1)افسانه سادات حسینی (2)الهه صابر (2)امیررضا یزدانی (1)امیرعباس بختیاری (5)امیرعباس قبادی (3)امیرمحمد عسکرکافی (3)اکبر قنبرزاده (1)حامد فرد (2)حمید روشنایی (1)دبیر آفتابگردان ها (10)دفتر شعر شهرستان ادب (5)رضا سهرابی (1)رضا کمالی (1)زهرا امیری (2)زهرا هدایتی (1)زهره دشتی درخشان (2)سارارمضانی (2)سعید بابائی (3)سیده مریم اسدالهی (7)شهریار شفیعی (5)طاهره اباذری هریس (6)طیبه یونسی (2)عظیمه رئیسی مهرآبادی (2)عفت نظری (5)عفت نظری (4)فاطمه دلشادی (2)فاطمه سوقندی (1)فاطمه عارف نژاد (2)فرناز کریمی (1)محدثه خاکزاد (1)محدثه سادات نبی یان (2)محمد حسین فیض اخلاقی (4)محمد شکری فرد (2)محمد صفری اقدم (1)محمدجواد قیاسی (6)محمدرضا حسین زاده بازرگانی (2)محمدرضا معلمی (3)محمدمهدی باقری (1)مدیر آفتابگردان ها (5)مرضیه انساندوست (2)مرضیه شهیدی (3)مهارلویی (4)مهشید مصلحت جو (1)میلاد حبیبی (1)مینا شیرخان (1)نابنده (1)نعیمه آقانوری (4)وحید صدیقی (1)یثربی (1)