دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده محمد شکری فرد)

دشمن سقوط «سلسله» را برنتافته است

به بی بصیرتان دشمن سقوط «سلسله» را بر نتافته است ختم به خیر غائله را بر نتافته است همچون سگی که قافله را بر نتافته است از لحظه ای که شور حسینی بلند شد از هر مناره بانگ خمینی بلند شد جنگی که در گرفت پیاپی ادامه یافت وعده وعید سل...
برنگردی دلم از فاصله ها می شکند

بر نگردی دلم از فاصله ها می شکند کاسه ی صبر سر حوصله ها می شکند قسمت این است بدون تو به جایی نرسم زیر پایم گسل زلزله ها می شکند زلف آشفته کنی شهر به هم می ریزد عهد بین همه ی سلسله ها می شکند منم آن یوسف دلتنگ که بغضش چندی ست با صدای جرس ...

جستجو