دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده مرضیه شهیدی)

سوغات

28 دی 1395 | 18:21

جز چشم که زیر سایه ای نیلی بود جز صورتمان که سرخ با سیلی بود نامی که به هفت پشت این کوچه رسید سوغات جدید جنگ تحمیلی بود   مرضیه شهیدی
تاجران باغ های پرپر جنگ...

به استقبال غزل سعید بیابانکی "شما حماسه سروديد و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم و نان درآوردیم... " ***** هی پاره های  تن از این دور و بر آوردیم سرباز بردیم از وطن اما سر آوردیم   خون جگر تقدیر لیلا های بسیاریست...
معجون تسلی و هیاهو

شیرم من و یک گله ی آهوست نگاهت معجون تسلا و هیاهوست نگاهت   موزون وخوش اهنگ وبه حق وسوسه انگیز رقصیدن معشوقه ی هندوست نگاهت   هندویی و چین ریخته ما بین دو ابروت مستعمره ی  کشور اخموست نگاهت    هم شب...

جستجو