دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده مهارلویی)

داغ

سعید خسروپور مهارلویی
16 دی 1395 | 16:03

گمونم یوسُفت توو چاه مُرده    ستاره چِشم بسته، ماه مُرده    عزیزی که به دیدارِت می یومد   خبر دادند بین راه مُرده 

بی نصیب

04 دی 1395 | 10:49

  از خواب تو شد نصیبمان بیداری    از چشم تو روسیاهی و بیماری    دریا هستم لمیده در ساحل تو    از چشمه ی دور آب بر می داری ؟!

جستجو