دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

(آرشیو نویسنده محمد صفری اقدم)

گریه

گریه

14 دی 1395 | 08:30

رها کنید مرا بی حساب می گریم منی که میشوم از غصه آب میگریم چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را؟ سوال میکنی و در جواب میگریم دعا دعا به دعا خواستم تو را هر شب دعای من که نشد مستجاب..میگریم غزل،قصیده..چه فرقی است وقت دلتنگی؟ که با شنیدن هر بیت ن...

جستجو