جمعه, 10 تیر,1401 |
گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
یازدهمین ماهشعر آفتابگردانها
 

گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها

چهارشنبه، 30 آبان 1397 | Article Rating

یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها با حضور محمد سعید میرزایی و اجرای میلاد عرفانپور و بررسی کتاب از «عشق برگشته» اثر حسین زحمتکش عضو دوره اول آفتابگردان‌ها برگزار شد.

در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به این ماه شعر را مشاهده نمایید.

عکاس: فائزه کثیری

تصاویر
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
 • گزارش تصویری یازدهمین ماه شعر آفتابگردان‌ها
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: