پنجشنبه, 14 مهر,1401 |
برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
 

برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.

دفتر شعر مؤسسة فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، در ادامة برگزاری دوره‌های جامع آموزش شعر جوان کشور (آفتابگردان‌ها)، جایزة ادبی «شعر فصل» را در فصول چهارگانة سال برای ایجاد رقابت و انگیزه‌بخشی به شاعران جوان عضو این دوره برگزار کرده است.
چهارشنبه، 28 مهر 1400 | Article Rating

دفتر شعر مؤسسة فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، در ادامة برگزاری دوره‌های جامع آموزش شعر جوان کشور (آفتابگردان‌ها)، جایزة ادبی «شعر فصل» را در فصول چهارگانة سال برای ایجاد رقابت و انگیزه‌بخشی به شاعران جوان عضو این دوره برگزار کرده است. در نخستین فراخوان شعر فصل (ویژة تابستان)، تعداد 104 اثر در موضوع آزاد و 58 اثر در موضوع ویژه (شعر عاشورایی) از شاعران عضو دورة نهم آفتابگردان‌ها دریافت شده بود که پس از دو مرحله داوری، برگزیدگان این فراخوان مشخص شدند. داوری مرحلة دوم این آثار را آقایان ناصر فیض، علی داودی، علی‌محمد مودب، سیدوحید سمنانی و میلاد عرفان‌پور بر عهده داشتند. اثر «مرتضی افتخاری» در موضوع آزاد و اثر «فاطمه ناصری‌فر» در موضوع ویژه (شعر عاشورایی) به عنوان برگزیده انتخاب شدند. همچنین آثار «سیدعلیرضا معزی»، «غزل عطاخانی» و «مجتبی ابوطالبی» شایستة تقدیر شناخته شدند.

به نقل از روابط عمومی شهرستان ادب دومین فراخوان فصل شعر (ویژة پاییز)، در آبان ماه امسال در دو موضوع آزاد و ویژه (مدافعان سلامت) منتشر خواهد شد.

گفتنی است دفتر شعر مؤسسة فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، در یازدهمین سال فعالیت خود، در حال برگزاری نهمین دورة جامع آموزش شعر کشور (آفتابگردان‌ها) است.

دبیرخانة نهمین دورة جامع آموزش شعر جوان کشور (آفتابگردان‌ها)

تصاویر
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
  • برگزیدگان نخستین شعر فصل آفتابگردان‌ها (ویژة تابستان) معرفی شدند.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: