شنبه, 27 دی,1399 |

در محضر آفتاب

شعرخوانی علی چاوشی در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی علی چاوشی در محضر رهبر انقلاب

28 شهریور 1398 | 00:53
شعرخوانی علی چاوشی در محضر رهبر انقلاب ادامه

شعرخوانی مهدیه انتظاریان در محضر رهبر انقلاب

12 شهریور 1398 | 19:48
شعرخوانی مهدیه انتظاریان در محضر رهبر انقلاب ادامه
شعرخوانی اعظم سعادتمند در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی اعظم سعادتمند در محضر رهبر انقلاب

30 مرداد 1398 | 15:36
شعرخوانی اعظم سعادتمند در محضر رهبر انقلاب ادامه
شعرخوانی امیر تیموری در محضر رهبر معظم انقلاب

شعرخوانی امیر تیموری در محضر رهبر معظم انقلاب

15 مرداد 1398 | 20:39
شعرخوانی امیر تیموری در محضر رهبر معظم انقلاب ادامه
شعرخوانی عاطفه جعفری در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی عاطفه جعفری در محضر رهبر انقلاب

25 تیر 1398 | 18:57
شعرخوانی عاطفه جعفری در محضر رهبر انقلاب ادامه
شعرخوانی فاطمه عارف نژاد در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی فاطمه عارف نژاد در محضر رهبر انقلاب

05 تیر 1398 | 00:19
شعرخوانی فاطمه عارف نژاد در محضر رهبر انقلاب ادامه
شعرخوانی حسین مؤدب در دیدار شاعران با رهبری

شعرخوانی حسین مؤدب در دیدار شاعران با رهبری

06 مرداد 1397 | 15:23
شعرخوانی حسین مؤدب در دیدار شاعران با رهبری ادامه
شعرخوانی فائزه زرفشان در دیدار شاعران با رهبری
در محضر آفتاب:

شعرخوانی فائزه زرفشان در دیدار شاعران با رهبری

06 مرداد 1397 | 15:18
شعرخوانی فائزه زرفشان در دیدار شاعران با رهبری ادامه
شعرخوانی سیده فرشته حسینی در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی سیده فرشته حسینی در محضر رهبر انقلاب

23 تیر 1397 | 17:59
شعرخوانی سیده فرشته حسینی در محضر رهبر انقلاب ادامه
شعرخوانی سمانه روشنایی در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی سمانه روشنایی در محضر رهبر انقلاب

13 تیر 1397 | 21:19
شعرخوانی سمانه روشنایی در محضر رهبر انقلاب ادامه
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها