جمعه, 10 تیر,1401 |
مطالب موجود برای 'امیر مرادی'
شعرخوانی امیر مرادی - ماه‌شعر آذر 1400
شعرخوانی امیر مرادی - ماه‌شعر آذر 1400
شنبه، 25 دی 1400 - 14:13
شعرخوانی امیر مرادی
شعرخوانی امیر مرادی|دوره اول آفتابگردانها
جمعه، 07 تیر 1398 - 20:28
جدال خاموش | معرّفی کتاب صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها
شهرستان ادب: در ادامۀ پروندۀ نادر ابراهیمی در سایت شهرستان ادب، یادداشتی می‌خوانیم از دکتر امیر مرادی، که به معرفی کتاب صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها پرداخته است. این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم: در میان تمامی آثار پرشمار نادر ابراهیمی، «صو...
پنجشنبه، 02 شهریور 1396 - 20:10