جمعه, 14 بهمن,1401 |
مطالب موجود برای 'پرونده شعر سپید'
«شعرِ سپید، نیست...!»
بازگشایی پرونده شعر سپید با یک یادداشت در این زمینه:
پس از ساختار شکنی نیما یوشیج در شعر کلاسیک، احمد شاملو از شاگردان او، با همان نگاه نو نیما و با کنار گذاشتن وزن و قافیه، سر دمدار جریان شعری زمان خود شد و شعر منثور در زبان فارسی متولد شد. شاید شما هم بارها و بارها این جملات را شنیده باشید اما پس ...
پنجشنبه، 04 مرداد 1397 - 14:27