ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1400 |
مطالب موجود برای ' شعر فارسی'
«ویژگی های دیوان پروین اعتصامی (1)»
پروین اعتصامی بیشک یکی از شاعران نامآور و ماندگار ادبیات ایران و جهان است. شاعری که توانست در بسیاری از قالبهای شعری ،اشعاری ماندگار از خود بهجای بگذارد. کمتر کسی را میتوان یافت که با شنیدن نام پروین به یاد مناظرههای جذابش همچون مست و هشیار نیف...
پنجشنبه، 25 مرداد 1397 - 12:18
همانندی های شعر نو در دو زبان فارسی و عربی
شعر عرب را از نظر تحولات ادبی زبان به دو دوره میتوان تقسیم کرد: دوره ی نخستین: دوره ای که شاعران با حفظ سنت و نگاهداشت نظام فنی شعر قدیم می کوشند اندیشه های تازه ای را بخصوص با توجه به نیازمندی های اجتماعی در شعر خودشان منعکس کنند..این دوره به ...
ﺳﻪشنبه، 22 خرداد 1397 - 14:41