دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 20 آذر 1397 |
سررسید

پدیدآورنده: حسین طاهری

ناشر: نیماژ

سال انتشار: 1396

قیمت: 9000

بی تو نبودن

پدیدآورنده: جواد شیخ الاسامی

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1394

قیمت: 6000

حاشا

پدیدآورنده: رضا یزدانی

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1397

قیمت: 8000

سالیان

پدیدآورنده: سجاد سامانی

ناشر: سوره مهر

سال انتشار: 1396

قیمت: 9000

مرز ما عشق است

پدیدآورنده: سید محمدمهدی شفیعی

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1396

قیمت: 7000

مشتری مداری

پدیدآورنده: حسین پورقلی

ناشر: ماهباران

سال انتشار: 1397

قیمت:

دورتر

پدیدآورنده: امیرعلی سلیمانی

ناشر: فصل پنجم

سال انتشار: 1395

قیمت:

فروپاشی

پدیدآورنده: مرضیه فرمانی

ناشر: شانی

سال انتشار: 1396

قیمت: 8300

گشایش

پدیدآورنده: محمد شکری فرد

ناشر: انتشارات شهرستان ادب

سال انتشار: 1396

قیمت: 7000