دات نت نیوک
یکشنبه، 4 فروردین 1398 |

(دفتر شعر فاطمه سادات قوامی)

راه كهكشان تغيير مي كند

به تو كه فكر مي كنم

راه كهكشان تغيير مي كند

و از سرم بوي بابونه بلند مي شود

فانوس شب بر درخت هاي تناور؛

از تو كاش چيزي داشتم جز اندوه.

 

صدايي نيست،

حرفي نيست

باد كناري ايستاده تا سكوت

پرده ها را كنار بزند...

 


فاطمه سادات قوامی | دوره پنجم آفتابگردان ها

18 فروردین 1397 347 0 5