دات نت نیوک
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 |

(دفتر شعر سیده مرضیه یثربی)

قابِ آسمان

حوض، قاب کوچکی از آسمان

دستم را پر می کنم از ماه

وضو می گیرم

قرص صورتم، ماه می شود...


سیده مرضیه یثربی | دوره پنجم آفتابگردان ها

28 اردیبهشت 1397 283 0

راه بیا

هرچند گناه کرده ای گاه، بیا
بازست در ِ خانه ی این شاه، بیا

حالا که حسین با تو راه آمده ست
ای زائر اربعین کمی راه بیا

 

سیده مرضیه یثربی


سیده مرضیه یثربی | دوره پنجم آفتابگردان ها

12 آبان 1396 357 0 3.6

یک روز...

بر تاج درخت ما بسی بودی تو

فریاد رسِ هر نفسی بودی تو

ای برگ چرا به زیر پا افتادی!

یک روز برای خود کسی بودی تو...


سیده مرضیه یثربی | دوره پنجم آفتابگردان ها

11 بهمن 1395 849 2 4.5