دات نت نیوک

دفتر شعر آفتابگردان ها

-->

(دفتر شعر محمدجواد قیاسی)


از اینجا خسته ام اینجا برای خسته ها جا نیستکسی را با پریشان حالی ام میل مدارا نیستمیان این همه آدم فقط دستان من سرد استگمانم عاشقم، آری، وگرنه فصل سرما نیستمرا آتش زده خورشید و باران هم نمی آیدکویرم، ساحل خشکی که در آغوش دریا نیست!کنارت هستم و اما حض...

صدایی ساکت از چشمان مشتاق تو می آیدو می گوید که: «موعودی به میثاق تو می آید!»سلامت کردم و پاسخ ندادی، با خودم گفتمچقدر این بی محلی ها به اخلاق تو می آیدبرایم طرح و برهانی، برایت نظم و اثباتم...که هرجا حرفی از من هست، مصداق تو می آیدتو در هر مسئله حرف...

کما

11 آذر 1396 | 01:54

تخریب شده ست، باز بر پایش کنطرحی بکش و دوباره زیبایش کنعمری ست کویر در کما خشکیده ستباران تو بیا دوباره احیایش کن"محمدجواد قیاسی"

آن روز...

12 آبان 1396 | 16:33

آن روز جولان حواشی بود در شهرراحت بگویم: اغتشاشی بود در شهرمی خواستی بیرون بیایی، پیش پایتاز هر جهت آماده باشی بود در شهردر هر خیابان بوی گیسویت می آمدانگار فصل عطر پاشی بود در شهراز انعکاس چشم تو فیروزه پاشیدبر رنگ و روی هرچه کاشی بود در شهردل دادم ...

ماجرا

22 شهریور 1396 | 10:48

غزل نه! شاعر تو ماجرا نوشته و بعد...به مطلعت هیجان داده تا نوشته، و بعد...طلوع چشم تو در چند خط نمی گنجیدبرای چشم تو طومار ها نوشته و بعد...نگاره های دل غارها به من گفتندبشر از اول خلقت تو را نوشته و بعد...چه بی بهانه دلم خواست شاعرانه شویچه عاشقانه ...

شبیه چشمه _ولی بیت بیت_ می جوشمکه مدتی ست روان نیست روح مغشوشمهمین که شیوه ی شعرانگی گرفتم، آهروند زندگی از اصل شد فراموشمخدا نخواست سرم داد مرگ را بزندو چند قطره جنون ریخت در سر و گوشمهمین خوش است که با اینکه رد شدی از منهنوز ردّ تو مانده ست روی آغو...

میان بهت و سکوتم، صدای من کور استدلم گرفته و دنیا شبیه یک گور استنمرده ام که خودم را به درد بفروشمکه تا زمانه همین است جنس غم جور استنه با کسی سخنی گفته ام از احساسمنه خود شنیده ای از من که آری اینجور استبگو چگونه به راز دلم رسیده ای وچگونه کشف تو ای...

دور و بر این مرد توقف نکنیدقفل است دلش! فکر تصرف نکنیدیکبار فریب این ریا را خورده ستسیر است، به او عشق تعارف نکنید"محمدجواد قیاسی"

ترس

29 فروردین 1396 | 18:29

می ترسم از شب های بی فانوس می ترسماز صبح فرداهای پر افسوس می ترسمروشن نشد مفهوم این عشق پر از ابهاممن از حقیقت های ناملموس می ترسمدر چشم هایت رنگی از برپایی فتنه ستمن دیگر از آبی اقیانوس می ترسمعشقم به تو خارج شد از میدان هر تقویماز حمل و ثور از ماه ...

در حســرت آزادی دریا هستممحکوم به حبس شیشه ام تا هستممیم و الف و هـ و ی... حرف از سین نیستالقصّه چــرا در دل سین ها هستم؟"محمدجواد قیاسی"
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجو

فهرست شاعران

movahed (1)آرزو کبیری نیا (2)احسان نرگسی رضاپور (1)احمد کریمی لیچائی (2)افسانه سادات حسینی (6)الهه صابر (3)امید رهایی (2)امیررضا یزدانی (1)امیرعباس بختیاری (7)امیرعباس قبادی (3)امیرمحمد عسکرکافی (5)اکبر قنبرزاده (1)حامد طونی (1)حامد فرد (1)حمید روشنایی (1)حمیدرضا فاضلی (1)دبیر آفتابگردان ها (10)دفتر شعر شهرستان ادب (5)راضیه جبه داری (1)رضا سهرابی (6)رضا کمالی (1)زهرا امیری (2)زهرا هدایتی (1)زهره دشتی درخشان (3)سارا فلاح (1)سارارمضانی (5)سعید بابائی (5)سیده مرضیه یثربی (2)سیده مریم اسدالهی (8)شهریار شفیعی (6)طاهره اباذری هریس (12)طیبه یونسی (3)عاطفه جعفری (2)عظیمه رئیسی مهرآبادی (2)عفت نظری (6)علی مردانی (1)فاطمه دلشادی (3)فاطمه سادات قوامی (1)فاطمه سوقندی (1)فاطمه عارف نژاد (4)فرزانه شفیعی (1)فرناز کریمی (1)محدثه خاکزاد (1)محدثه سادات نبی‌یان (5)محمد حسین فیض اخلاقی (9)محمد شکری فرد (2)محمد صفری اقدم (2)محمدجواد قیاسی (14)محمدرضا حسین زاده بازرگانی (2)محمدرضا معلمی (4)محمدسعید زارع (1)محمدعلی مرادزاده (2)محمدمهدی باقری (1)مدیر آفتابگردان ها (5)مرضیه انساندوست (2)مرضیه شهیدی (6)ملیحه خوشحال (2)مهارلویی (5)مهدی حق طلب (1)مهدیه دهقانی تفتی (1)مهشید مصلحت جو (1)میترا سادات دهقانی (1)میلاد حبیبی (1)مینا شیرخان (1)نابنده (1)نعیمه آقانوری (7)وحید صدیقی (1)