دات نت نیوک
چهارشنبه، 31 مرداد 1397 |

(دفتر شعر حامد طونی)

ماه به دست

بی خواب پی هم نفسی می گردد

بی تاب پی دادرسی می گردد

انگار که هر شب آسمان، ماه به دست

تا صبح به دنبال کسی می گردد


حامد طونی | دوره پنجم آفتابگردان ها

21 آذر 1396 223 0 5