دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

بغض ناگهان...

خورشید باید فکر سقف بهتری باشد

وقتی پس از هرشب، شبی پشت دری باشد...

فرقی ندارد ماه‌های تلخ در تقویم

وقتی که دی، بغض گلوی آذری باشد

هرلحظه ابر هر خبر می‌بارد  و شاید

بر دوش ساعت گریه‌ی نامه‌بری باشد

باور نداریم این خبر داغ است... می‌باریم...

حتی اگر کابوس، گاو لاغری باشد

پا از گلیم خود فراتر می‌نهد هربار

آتش اگر زیر سر خاکستری باشد

قد می‌کشد آتش سیاوش را ببیند تا

پایان این اسطوره جور دیگری باشد

«نه... باز می‌گردد...» تصور کن ته قصه

یک معجزه در حسرت پیغمبری باشد

امشب صدای گریه‌های مادری آمد

مام وطن ای کاش فکر «مادری» باشد...

فاطمه سوقندی
#شهدای_آتش_نشان

1 بهمن ماه1395


فاطمه سوقندی | دوره چهارم آفتابگردان ها

01 بهمن 1395 770 2 4.5