دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

برای اهالی غزه

هر روز هراس و بوی خون در هر سو

تکرار نبرد سنگ و تانک ، رو در رو

هر شب خواب درخت زیتون ، اما ...

هر صبح سلام می دهد جنگ به او


زهرا هدایتی | دوره پنجم آفتابگردان ها

29 دی 1395 790 0 3.5