دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

تسلیت

آتش خبر آورد راه آسمان باز است.... پروانه پر وا کرد، رخصت هست جانم را.....؟؟


عظیمه رئیسی مهرآبادی | دوره پنجم آفتابگردان ها

02 بهمن 1395 680 0 2.75

" روزی که ..."

روز عدل؛

روز برابری؛

روزی که کوه ها به دره ها می ریزد...

خدا کند که ببینم،

ریختن دریا را به کویر!


عظیمه رئیسی مهرآبادی | دوره پنجم آفتابگردان ها

26 دی 1395 597 0 3.8