دات نت نیوک
جمعه، 6 اردیبهشت 1398 |

تسلیت

آتش خبر آورد راه آسمان باز است.... پروانه پر وا کرد، رخصت هست جانم را.....؟؟


عظیمه رئیسی مهرآبادی | دوره پنجم آفتابگردان ها

02 بهمن 1395 628 0 2.75

" روزی که ..."

روز عدل؛

روز برابری؛

روزی که کوه ها به دره ها می ریزد...

خدا کند که ببینم،

ریختن دریا را به کویر!


عظیمه رئیسی مهرآبادی | دوره پنجم آفتابگردان ها

26 دی 1395 549 0 3.8