دات نت نیوک
پنجشنبه، 28 شهریور 1398 |

مسیر سبز

بسم الله الرحمان الرحیم

 

اخم تو شبیه قهوه ی قاجاری

چشم تو چنان قبیله ی تاتاری

با این همه اوضاع دلت سرسبز است

مانند مسیر سبز گرگان_ساری...

 

سید مصطفی صالحی


نابنده | دوره ششم آفتابگردان ها

01 اسفند 1395 532 0 5