دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

پیاده روی اربعین


بسم الله النور

در اینجا خستگی معنا ندارد
کسی از بذل جان پروا ندارد
قلوب مومنین جمع است اینجا
که اینجا«من،خودم،تنها»ندارد

#پیاده_روی_اربعین

سارا رمضانی

سارارمضانی | دوره ششم آفتابگردان ها

12 آبان 1396 348 0 5

پس از تو کمر حسین ع شکست


بسم الله النور
تاریخ از نگاه ترت شعله می کشد
از زخم های مستمرت شعله می کشد
خورشید آب می شود از شرم چشمهات
از داغ مانده بر جگرت شعله می کشد
آبی ترین نوای غزل هایم! آسمان-
از بازوان غوطه ورت شعله می کشد
گویی قیامت است که هر لحظه صد بهشت
از خیمه های پشت سرت شعله می کشد
- پرواز،سوره ای که پر از التهاب هاست-
از آیه های بال و پرت شعله می کشد!


سارارمضانی | دوره ششم آفتابگردان ها

30 تیر 1396 298 0 5

پس از تو کمر حسبن ع شکست...


بسم الله النور
تاریخ از نگاه ترت شعله می کشد
از زخم های مستمرت شعله می کشد
خورشید آب می شود از شرم چشمهات
از داغ مانده بر جگرت شعله می کشد
آبی ترین نوای غزل هایم! آسمان-
از بازوان غوطه ورت شعله می کشد
گویی قیامت است که هر لحظه صد بهشت
از خیمه های پشت سرت شعله می کشد
- پرواز،سوره ای که پر از التهاب هاست-
از آیه های بال و پرت شعله می کشد!


سارارمضانی | دوره ششم آفتابگردان ها

30 تیر 1396 281 0 1.96

شب آرزوها

به کانال دلت سنجاق گردد
به متن "آرزو" الصاق گردد-
حقوق هر عزیزی که نجومی است
درون سینه اش حناق گردد

سارارمضانی | دوره ششم آفتابگردان ها

11 فروردین 1396 449 0 5

بمان

**** ازسینه ی اجاق تب نان نمی رود

 

هرچندفقرآمده ایمان نمی رود

 

تصویرمرد عابراین ازدحام ها

 

ازصفحه ی خیال خیابان نمی رود

 

رازیست بین چشم تو وآسمان که باز

 

ازپنجره تبسم باران نمی رود

 

تا پای عشق وانشوددردلت بدان!

 

سرمای ناگزیرزمستان نمی رود

 

پرواز،رویشی که پرازالتهاب هاست

 

ازذهن خاک خورده ی انسان نمی رود


سارارمضانی | دوره ششم آفتابگردان ها

22 اسفند 1395 508 3 5