دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

صبح امید

به کوچه باغ تو ای شهر، عید برگردد

همین که قاصدکت رو سفید برگردد

خبر رسیده که چیزی نمانده تا خورشید_

" اذا تنفس" صبح امید، برگردد


محدثه خاکزاد | دوره ششم آفتابگردان ها

13 فروردین 1396 349 0 5