دات نت نیوک
دوشنبه، 28 مرداد 1398 |

برای شهید محسن حججی...

شطرنج بی معنی ست،

شطرنج بی معنی ست

سرباز ها اینجا

هر سو که میخواهند می تازند

با ان تفنگ بیم ساز

               ان سو...

باشاخه گل

          این سو...

 

سربازها اینجا

قلب تعلق را

بر ان سپید و ان سیاهی ها

بر ان طرف ها

   این طرف ها

بر

رنگ تعلق چیره می دانند..

 

شطرنج بی معنی ست

شطرنج بی معنی ست

سربازها اینجا

در انتهای راه

شاهانه می میرند...

نه 

     انتهایی نیست

سربازها اینجا 

نمی میرند...!

 

#نیمایی


مهدی حق طلب | دوره سوم آفتابگردان ها

10 شهریور 1396 330 0