دات نت نیوک
شنبه، 29 تیر 1398 |

بال و پر

درون سینه ام ای عشق بال و پر دارم
دوباره با دلِ خود قصد یک سفر دارم

به سمت دیدن تو میپرد دلم اما
نشان نمیدهم از اینکه من خبر دارم

نشان نمیدهم اینرا که عاشقت شده ام
که چند وقت شده میل دردسر دارم

و باز ساده بگویم که آشیانت را
میان اینهمه آغوش در نظر دارم

تمام شب شده فکرم چگونه دیدن تو
از اینکه روز ببینم تو را حذر دارم

تمام روز شده کار من غزل گفتن
برای بردن قلبت کمی هنر دارم

مگر برای از تو نوشتن چقدر فرصت هست
چقدر مانده بگویم چه در سرم دارم؟

#مروارید_آقابالازاده


مروارید آقابالازاده | دوره هفتم آفتابگردان ها

02 مرداد 1397 112 0 5