دات نت نیوک
چهارشنبه، 21 آذر 1397 |

بدون عشق

باران نزده،ابربهاری مرده

درهرطرفی شاخه گلی پژمرده...

برگرد،بباربازهم براین شهر

برگردببار،عشق خنجرخورده...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

18 مهر 1397 53 0 5

ماه فروزان

میان ظلمت شب این تویی که تابانی...
چراغ راه هدایت دراین بیابانی
توروشناییت ازپشت ابر هم پیداست...
اگرچه ماه فروزان،میان زندانی...
ودرمقابل تو مانده اند هارون ها...
که درمسیر جهادت توسخت وپنهانی...
گرفته عطر تورا مشهد وقم وشیراز...
تویی که مایه رحمت به کل ایرانی...
دلم برای دوگنبد،برای ایوانت...
دلم برای نجف،کربلا...که میدانی...
بزن عصای خودت رابراین دلم موسی
که حال این دل دیوانه هست طوفانی...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

19 شهریور 1397 73 0 5