دات نت نیوک
یکشنبه، 27 بهمن 1398 |

مادر

از بغض شکسته در گلویم فهمید 
هربار نشست روبه رویم فهمید 
تا آمده بودم به خودم مادر باز 
چیزی که نخواستم بگویم‌ فهمید .
.

#محمدجهانی .


محمدجهانی | دوره هفتم آفتابگردان ها

23 آذر 1398 62 0 5