دات نت نیوک
جمعه، 6 اردیبهشت 1398 |

تو پنهان ترین آشکار منی

کنارم بمان تا کنار منی
قرارم شو گر بی قرار منی

من و تو دو خطّ موازی ولی
تو تا بی نهایت کنار منی

تویی شاعر شعرهای ترم
غزل شهر و تو شهریار منی

مرا کندی از خاک و بردی به عرش
که حلّاجم و چوب دار منی

چو خون دلی که روانی ز چشم
تو پنهان ترین آشکار منی

به وصل تو سر، بی وصال تو جان
ببازم، اگر تو قمار منی

زهراامیری


زهرا امیری | دوره پنجم آفتابگردان ها

08 فروردین 1396 1563 0 3.5

بهارانه


با گام های سبز آرام می چرخید
با بوسه های باد بر گونه های بید

یاقوتِ تر وقتی رویید و زیبا شد
شاخ درخت نار آبستنش را دید

الماسِ شبنم در دامان برگ افتاد
عطر نم باران در آسمان پیچید

تور سفیدش را گلْ دخترِ نارنج
پوشیده و با ناز در باد می رقصید

سبز و سفید و سرخ، باد و نم باران
تکرار زیبایی ست حال و هوای عید

زهرا امیری

زهرا امیری | دوره پنجم آفتابگردان ها

08 فروردین 1396 358 0 5