دات نت نیوک
یکشنبه، 26 خرداد 1398 |

رباعی مهدوی

تکمیل شب چاردهم خواهد بود

در نور تو نور ماه گم خواهد بود

خشم تو اشداء علی الکفار و

چشمت رحماء بینهم خواهد بود


سیدمحمدحسین‌ آل‌مجتبی | دوره هفتم آفتابگردان ها

13 خرداد 1398 26 0 5