دات نت نیوک
جمعه، 6 اردیبهشت 1398 |

برای فرزندان طلاق...

چقدر ساده گرفتند خنده را از هم...
صدای گریه و فریاد و جیغ: ما از هم...

به خواب های عمیقش خراش می انداخت
در اوج دلهره لب زد: تو رو خدا از هم...

و دید او پدر و مادری که می رفتند
به فاصله طرف دادگاه تا از هم...

چکید جوهر خودکار پای یک کاغذ‌‌...
گسست لانه ی امن پرنده ها از هم
...

بهم رساند دوباره درون نقاشی
همان دو دست که دیروز شد جدا از هم


فاطمه سادات آل مجتبی | دوره هفتم آفتابگردان ها

05 مرداد 1397 94 0 5