دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 20 آذر 1397 |

قرار

هر بهار 

شاخه های بی قرار

پشت پنجره 

با جوانه های ساده دل  

بحث انتظار را 

باز می کنند...


علی نورالدینی | دوره هفتم آفتابگردان ها

07 آذر 1397 16 0

تنهایی

ابری شده ام هوای باران دارم

با هر آهی سوز زمستان دارم

پاییز گذشته را که یادت مانده؟

قطره قطره خاطره با آن دارم


علی نورالدینی | دوره هفتم آفتابگردان ها

03 شهریور 1397 95 0 4